+372 509 1738

Külmaseadmed

Aitame Teid külmasüsteemide hooldamisel ja registreerimisel FOKA’s !

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 25, §6, 11.07.2012.

Kõik külmasüsteemid, mis sisaldavad süsinikdioksiidi  (CO2) ekvivalendiga viis või enam fluoritud kasvuhoonegaase (külmaaineid) käivad kohustusliku lekkekontrolli alla!

Selleks peavad need külmasüsteemid olema registreeritud Keskkonnaameti FOKA registris. Lekkekontrolli tihedus sõltub sellest kui suur on süsteem. 
Lekkekontrolli järelevalvet teostab Keskkonnaamet.

Oma külmasüsteemi külmaaine süsinikdioksiidi  (CO2) ekvivalendi saate välja arvestada F-gaaside CO2 ekvivalendi kalkulaatoriga siin lingil:
http://www.klab.ee/f-gaasid/kalkulaator/

Lekkekontrolli tohib teha vastavat käitlusluba omav külmafirma, kes on registreeritud Keskkonnaametis vastavas elektroonilises registris, mis on internetipõhine.
Sealt on võimalik teenuse pakkujate registreerimise olemasolu ka kontrollida.

Külmaservis OÜ kogenud spetsialistid pakuvad Teile abi seadmete registreerimisel FOKA andmebaasis ning lekkekontrolli teenuseid vastavalt meie teenuste hinnakirjale.

Teostame hooldust üle Eesti!

Võtke meiega ühendust kontaktidel:

+372 509 1738
+372 552 6299

info@kylmaservis.ee

Jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlejale (link)