+372 509 1738

Külmaservis OÜ pakub järgmisi teenuseid:

  • Külmkambrite paigaldus, ehitus, hooldus ja remont
  • Külmlettide ja külmkappide müük, hooldus ja remont
  • Eramutele ja hoonetele kliimaseadmete (soojuspumpade) paigaldamine, hooldus ja remont
  • Sõidukite kliimaseadmete hooldus ja remont
  • Külmlettide ja külmkappide müük

Mitsubishi_MSZ71GE